پذیرایی زاهدان دریافت زاهدان رد صلاحیت

پذیرایی: زاهدان دریافت زاهدان رد صلاحیت امروز اخرین فرصت کاندیدها دریافت ابلاغیه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی به ترامپ گفتم چه گزینه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزینه ات جنگ با کشور ع

امانوئل ماکرون، مدیر جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با مجله آمریکایی تایم گفت که به دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا در مورد لغو برجام هشدار داده است.

به ترامپ گفتم چه گزینه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزینه ات جنگ با کشور ع

ماکرون: به ترامپ گفتم چه گزینه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزینه ات جنگ با کشور عزیزمان ایران هست، باید بگویم این دیوانگی است

عبارات مهم : ایران

امانوئل ماکرون، مدیر جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با مجله آمریکایی تایم گفت که به دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا در مورد لغو برجام هشدار داده است.

به گزارش گزینش ؛ در مصاحبه با مجله تایم، امانوئل ماکرون تلاش های خود را جهت متقاعد کردن دونالد ترامپ در جهت پایبندی آمریکا به توافق اتمی با کشور عزیزمان ایران بیان داشته هست. امانوئل ماکرون می گوید: « به او گفتم (ترامپ) چه گزینه دیگری را در باره کشور عزیزمان ایران در نظر گرفته ای؟ واقعاً چه پیشنهادی داری؟ اگر بخواهی توافق اتمی با کشور عزیزمان ایران را نقض کنی، یک کره شمالی تازه را به وجود خواهی آورد.

به ترامپ گفتم چه گزینه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزینه ات جنگ با کشور ع

ماکرون می گوید از ترامپ دوباره پرسیدم: «گزینه دیگرت در قبال کشور عزیزمان ایران چیست؟ آیا گزینه ات جنگ علیه کشور عزیزمان ایران است؟ به او گفتم حمله به کشور عزیزمان ایران دیوانگی است.»

دونالد ترامپ بدون آنکه رسماً توافق اتمی با کشور عزیزمان ایران را نقض کند، در روز ١۳ اکتبر گذشته اتخاذ تصمیم نهایی در این باره را به عهده کنگره آمریکا گذاشت. توپ در حال حاضر در میدان کنگره آمریکاست. دونالد ترامپ ترساندن کرده در صورتیکه تغییرات در متن و بعضی از مفاد توافق اتمی با کشور عزیزمان ایران به نحوی که شرایط جهت کشور عزیزمان ایران سخت تر شود، انجام نگیرد، از توافق اتمی با کشور عزیزمان ایران خارج خواهد شد.

امانوئل ماکرون، مدیر جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با مجله آمریکایی تایم گفت که به دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا در مورد لغو برجام هشدار داده است.

رئیس جمهوری فرانسه می گوید در صورتیکه آمریکا از توافق خارج شود، اوضاع می تواند از کنترل همه خارج شود و آنچه پیش تر در باره کره شمالی تجربه کردیم، دوباره شاهد آن باشیم.

ماکرون می گوید به یکباره در ١۰ تا ١۲ سال دیگر از خواب غفلت بیدار می شویم و مشاهده خواهیم کرد که کشور عزیزمان ایران بمب اتمی دارد.

امانوئل ماکرون همچنین در این مصاحبه به تصمیم مدیر جمهوری آمریکا در باره خروج از پیمان اقلیمی پاریس که به وسیله ١۹۵ کشور دنیا در سال ۲۰١۵ امضا شد، اشاره می کند و می گوید دونالد ترامپ هیچ طرح جایگزینی (طرح ب) جهت تصمیمی که در ژوئن گذشته در این باره گرفته بود، ندارد.

به ترامپ گفتم چه گزینه ای به جای برجام در نظر گرفتی؟ اگر گزینه ات جنگ با کشور ع

واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | آمریکایی | دونالد ترامپ | کنگره آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs