پذیرایی زاهدان دریافت زاهدان رد صلاحیت

پذیرایی: زاهدان دریافت زاهدان رد صلاحیت امروز اخرین فرصت کاندیدها دریافت ابلاغیه

گت بلاگز اخبار اجتماعی به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن / جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهوری در تصویر العمل به اعتراضات اخیر در سطح کشور تاکید کرد که همه باید به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن.

به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن / جهانگیری

جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن

عبارات مهم : امنیت

معاون اول مدیر جمهوری در تصویر العمل به اعتراضات اخیر در سطح کشور تاکید کرد که همه باید به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهوری در تصویر العمل به اعتراضات اخیر در سطح کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«‏مسئولیت یکسان ما دفاع از آزادی و مقابله با خشونت هست. همه ما به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن، به قبول انتقاد و اعتراض فکر کنیم نه به تخریب و آشوب»

به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن / جهانگیری

واژه های کلیدی: امنیت | تصویر | انتقاد | اعتراض | اعتراضات | جهانگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs